Ryczałt czy księga, czy da się wybrać najlepszą metodę rozliczania?

 • pityele 
podatki

Karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów czy może ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jaki sposób rozliczania podatków jest korzystny dla Ciebie i twojej firmy?

Wybór odpowiedniej metody rozliczeń z urzędem skarbowym powinien być przemyślany. Każda z metod ma swoje wady, zalety i ograniczenia.  

Decydując się na zryczałtowany podatek dochodowy, czyli  kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy prowadzona działalność podlega pod takie rozwiązanie.

Wysokość ryczałtu zależna jest także od ilości zatrudnianych pracowników, a nawet liczby mieszkańców  miejscowości, w której przedsiębiorstwo działa. Dla tych, którzy interesują się, gdzie trafiają ich daniny, istotne znaczenie może mieć również fakt, że podatki wyliczone na podstawie karty podatkowej zasilą bezpośrednio budżet gmin, a te z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych trafiają do budżetu państwa.

biuro rachunkowe

Karta podatkowa uznawana jest za najprostszą metodę rozliczeń. Wpływa na to obowiązek prowadzenia nieskomplikowanej dokumentacji, na którą składają się:

 • dokumenty sprzedaży, czyli faktury lub rachunki
 • ewidencja zatrudnienia pracowników
 • karty przychodów pracowników.

Metoda rozliczania za pomocą karty podatkowej dostępna jest między innymi dla podatników prowadzących następujące rodzaje działalności gospodarczej:

 • usługowa lub wytwórczo-usługowa.
 • usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.
 • usługowa w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz artykułami, którymi handel wymaga koncesji. -gastronomiczna, jeśli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.
 • transportowa, wykonywanej przy użyciu jednego pojazdu
 • usługi rozrywkowe
 • sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach
 • niektóre wolne zawody świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
 • niektóre wolne zawody świadczące usługi weterynaryjne
 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi-usługi edukacyjne, udzielanie lekcji na godziny – po prostu korepetycje.

Podatnik, który decyduje się na korzystanie z karty podatkowej nie musi składać deklaracji podatkowych. Zamiast tego, do 7. Dnia każdego miesiąca, jest zobowiązany do opłacenia podatku za miesiąc ubiegły (wyjątek stanowi 28 grudnia – dzień opłaty podatku za grudzień).

Stawki karty podatkowej obwieszczane są każdego roku w rozporządzeniach ministra finansów, trzeba trzymać rękę na pulsie.

Ten rodzaj rozliczenia nie jest możliwy, gdy podatnik:

 • przekracza wymienione w ustawie limity zatrudnienia
 • prowadzi inną, pozarolniczą działalność gospodarczą
 • prowadzi działalność w takim samym zakresie, co małżonek.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przysługuje osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. To forma rozliczenia dla tych, którzy rozpoczynają karierę przedsiębiorcy lub ich przychody we wcześniejszym roku podatkowym nie przekroczyły 250.000 euro (w zależności od kursu to przeszło milion złotych rocznie). Ponadto, płatnik ryczałtu od przychodów nie może jednocześnie korzystać z karty podatkowej.

Ustawa wyklucza z tej formy podatku następujące rodzaje działalności gospodarczej:

 • prowadzenie aptek
 • prowadzenie lombardów
 • handel wartościami dewizowymi
 • wolne zawody

ryczałt podatkowy

Z tego ryczałtu nie skorzystają również  wytwarzający wyroby objęte podatkiem akcyzowym.

Przedsiębiorcy, którzy wybierają ten rodzaj rozliczeń, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodu za każdy rok podatkowy. Muszą również tworzyć wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zobligowani są także do przechowywania dowodów zakupu towarów.

Ryczałt daje możliwość wprowadzenia odliczeń od przychodu związanych z leczeniem i rehabilitacją.

Szczegóły dotyczące zryczałtowanych form podatku – karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych precyzuje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganym przez osoby fizyczne.

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to rozwiązanie obowiązkowe, gdy przedsiębiorca decyduje się na wybór podatku liniowego lub opodatkowanie na zasadach ogólnych. Mogą się za jej pomocą rozliczać osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą, jak również różnego rodzaju spółki – jawne, cywilne i partnerskie.

Warunkiem jest jednak, by przychody z poprzedniego roku nie przekroczyły 2.000.000 euro (w zależności od kursu, przeszło 8.000.000 zł). W wyjątkowych sytuacjach można zostać zwolnionym z prowadzenia KPiR – trzeba jednak złożyć odpowiednio wcześnie, a przynajmniej na 30 dni przed miesiącem, w którym ma nastąpić rezygnacja, podanie do urzędu skarbowego.

Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona w postaci papierowej i elektronicznej, ważne jednak, by była zgodna ze wzorem, określonym przez rozporządzenie. Wymaga wpisywania przychodów, zakupów oraz wydatków, a także kosztów prac badawczo-rozwojowych.

Niezależnie od metody prowadzenia księgi, należy przechowywać ją w odpowiedni, określony przez prawo sposób. Prowadzeniem i przechowywaniem księgi przychodów i rozchodów może również zajmować się biuro rachunkowe – ten fakt trzeba jednak zgłosić naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego.

Co wybrać?

 

Każde przedsiębiorstwo jest inne. Te mniejsze, z uwagi na wygodę, z pewnością rozważają ryczałt.  Nie ma jednak jednej metody rozliczeń, która sprawdza się w każdym przypadku tak samo dobrze. Rzetelna analiza wszystkich czynników to proces wymagający, ale bardzo efektywny. Pomocna może okazać się konsultacja ze specjalistami, którzy pomogą dokonać odpowiedniego wyboru.

Skuteczna metoda prowadzenia rozliczeń podatkowych może przyczynić się do sprawnego działania firmy. Dobre biuro rachunkowe rzetelnie przeanalizuje sytuację firmy i wskaże najbardziej korzystną dla przedsiębiorcy opcję. Kancelaria to także pewność poprawnego wypełnienia dokumentów, a nawet ich bezpiecznego przechowywania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *