Podatki w dół, czyli jak wykorzystać ulgi podatkowe?

obliczanie podatków

Ulgi podatkowe to pewne, przyjęte regulacje w polskim prawie, które pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania lub wysokości samego podatku. Mówiąc prościej – każdy z nas musi zapłacić podatek, ale jego wysokość może się zmniejszyć, jeśli do sprawy odliczeń podejdziemy w odpowiedni sposób. Jeśli nie potrafimy sami, z pomocą ruszy niejedna, dobra kancelaria podatkowa. Odpowiednie zastosowanie odliczeń od dochodu pozwala nawet na przejście do przedziału podatkowego, w którym obowiązuje niższa stawka podatkowa, co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.

kalkulator podatkowy

Co może posłużyć do obniżenia podatku a nawet otrzymania jego zwrotu?

System podatkowy stara się wspierać przyrost naturalny – ulga na dzieci jest w końcu inwestycją państwa w przyszłego podatnika. Promowane są działania prospołeczne, dzielenie się z innymi i wspieranie organizacji religijnych. To bardzo korzystne działanie – przede wszystkim pozwala zrobić coś dobrego dla innych, buduje pozytywny wizerunek, no i zmniejsza podstawę opodatkowania. Dobrze jest pomagać.  W trudnym okresie choroby należy skupić się przede wszystkim na leczeniu i rehabilitacji – często jest to kosztowny proces. Tym bardziej należy pamiętać o przysługujących ulgach, które może nie zastąpią zdrowia, ale pomogą do niego wrócić. Poniżej kilka możliwości wykorzystania ulg podatkowych za rok 2018/2019.

Na początek odliczenia od podatku

 

ULGA PRORODZINNA

Jest przeznaczona dla rodzin, które posiadają dzieci. Pozwala ona na odpisanie od podatku kwoty 1112,04 zł na pierwsze dziecko. Obowiązuje tu kryterium dochodowe – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie może przekraczać 112.000 zł na rok, dla osób niepozostających w związku małżeńskim – 56.000 zł na rok. Taką samą kwotę można odliczyć także na drugie dziecko. Ulga prorodzinna promuje przyrost naturalny, dlatego na trzecie dziecko kwota do odliczenia to już 2000,04 zł, natomiast na czwarte i kolejne to każdorazowo 2700 zł na rok. Do uzyskania ulgi potrzebny jest akt urodzenia dziecka. Trzeba mieć również pełnię praw do opieki nad nim. Ulgi nie da się rozliczyć, składając formularz PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany) lub PIT-36L (podatek liniowy). Ulga pomaga także osobom po rozwodzie. Muszą one jednak zdecydować, czy odliczenie będzie rozliczone w całości przez jednego z rodziców, czy obydwoje decydują się odliczyć po połowie kwoty.

ULGA NA SKŁADKI ZDROWOTNE

Pozwala odliczyć od podatku kwoty przeznaczone na składki emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika i jego współpracowników. Do przyznania tej ulgi potrzebny będzie dokument, który potwierdzi wysokość opłaconych składek, np. ZUS RMUA.

 

ULGA ABOLICYJNA

Dotyczy ona tych osób, które podjęły legalną pracę poza granicami kraju. Pozwala ona odliczyć od podatku płaconego w Polsce kwotę podatku zapłaconego za granicą. Niezbędny do jej otrzymania będzie dokument, który jak polski PIT 11 informuje o dochodach, kosztach uzyskania przychodu i pobranych składkach. Dokładna procedura takiego zwrotu jest różni się w zależności od kraju, w którym podatnik uzyskał dochód.

Wszystkie ulgi wymagają odpowiednich dokumentów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się do kancelarii podatkowej.

 

Odliczenia od podstawy opodatkowania mogą okazać się bardzo korzystne dla podatnika. Co można odliczyć od dochodu?

KRWIODAWSTWO I DAROWIZNY

Warto być zaangażowanym i dzielić się z innymi. To nie tylko filantropia, ale także sposób na odliczenie kilku procent od dochodu. Krwiodawstwo, przekazanie darowizny na organizacje społeczne i darowizny na kościół w roku, za który się rozliczamy, pozwalają na odpisanie 6% dochodu podatnika. Potrzebne będą, w zależności od naszych działań, dokumenty ze stacji krwiodawstwa lub zaświadczenia przyjęcia darowizny.

REHABILITACJA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Odliczenia obejmują również osoby chore oraz wymagające rehabilitacji. Od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na lekarstwa, a dokładnie ich koszt pomniejszony o 100 zł na miesiąc. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny jest równa wydanej kwocie. Potrzebne dokumenty to zaświadczenia lekarskie i potwierdzenie wydatków, na przykład faktura lub paragon. Zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej pozwala odliczyć 2280 zł w roku jego zakupu.  W tym przypadku konieczne będzie orzeczenie o niepełnosprawności, akt własności lub współwłasności pojazdu oraz skierowanie lekarskie na zabiegi.

Z odliczeń mogą skorzystać również prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych. Dane opiekuna mogą również widnieć na dokumentach, poświadczających zakup środków rehabilitacyjnych

INTERNET

 Prywatni podatnicy (czyli osoby fizyczne) mogą również odliczyć koszt dostępu do Internetu. Ulga za zapłacone faktury może wynieść maksymalnie 760 zł, nawet, jeśli koszty dostępu do sieci były większe. Taki odpis możliwy jest jednak wyłącznie przez dwa, następujące po sobie lata. Przy tym odliczeniu należy pamiętać, że nie dotyczy ono usług łączonych (np. pakietów Internet z telefonem i TV).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 Odliczyć od podstawy dochodu można również składki ZUS – konieczny będzie dokument stwierdzający wysokość takich składek, na przykład RMUA.

NAUKĘ i BADANIA

Warto się rozwijać i inwestować w nowoczesne rozwiązania. Daje to nie tylko przewagę na rynku, pozwala również zaoszczędzić. Gdy ponosimy wydatki na systematyczne prace rozwojowe lub badania naukowe, możemy uzyskać 100-150% kosztów.

KONTO EMERYTALNE

Ostatnią możliwością zmniejszenia podstawy opodatkowania są wydatki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Udokumentowanie takich kosztów pozwala na wcześniejszą realizację zwrotu podatkowego.

Co zrobić, aby zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot?

Przede wszystkim należy gromadzić konieczne dokumenty. To one są podstawą rozliczeń. A w przypadku problemów i wątpliwości, czy dana ulga należy się właśnie Tobie podatniku, należy zwrócić się do odpowiedniej kancelarii podatkowej, która rozwieje wszelkie wątpliwości!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *