JPK_VAT – comiesięczne informacje przesyłane Krajowej Agencji Skarbowej przez przedsiębiorców

Rzetelne prowadzenie dokumentacji bywa czasochłonne. Wiedzą o tym wszyscy przedsiębiorcy, gdyż Każdego miesiąca trzeba przesyłać do Krajowej Agencji Skarbowej.

Czym właściwie jest JPK_VAT i kto musi się nim przejmować?

JPK_VAT to dokument księgowości elektronicznej, który usprawnia kontrole podatkowe. Zawiera informacje na temat transakcji kupna i sprzedaży. Wchodzi on w skład pakietu Jednolity Plik Kontrolny, który musi być tworzony na bieżąco przez zarejestrowanych czynnych podatników VAT.

Do 25. dnia każdego miesiąca  przedsiębiorcy lub reprezentujące ich kancelarie rachunkowe są zobligowani do przesłania pliku odpowiednim organom. Gdy 25. dzień miesiąca jest wolny od pracy, wtedy należy przesłać dokument w kolejnym dniu roboczym. Ważne jest, że niezależnie od wybranego okresu rozliczeniowego – miesięcznego lub kwartalnego, JPK_VAT należy przedstawiać Agencji co miesiąc.

 Wyjątek od obowiązku tej deklaracji stanowią sprzedający wyłącznie towary lub oferujący wyłącznie usługi zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT) oraz ci, którzy, choć  świadczą usługi lub sprzedają towary objęte VATem, to jednak korzystają ze zwolnienia  ze względu na obrót mniejszy niż 200.000 zł. Wszystkie inne przedsiębiorstwa, niezależnie czy to jednoosobowe działalności gospodarcze, czy mikro, czy małe i średnie, czy duże firmy -JPK_VAT wysyłać muszą. Nieprzestrzeganie tego obowiązku podlega karze finansowej.

JPK_VAT istnieje tylko w formie elektronicznej. To dokument w formacie .xml o określonym układzie. Przesyła się go wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą odpowiedniego interfejsu.

rozliczanie vat

Co jest potrzebne, żeby złożyć deklarację JPK_VAT?

JPK_VAT można przesłać samodzielnie, może to zrobić również upoważnione przez nas biuro rachunkowe. Kiedy decydujemy się robić to sami, konieczne staną się:

  • Odpowiednie oprogramowanie (Ministerstwo Finansów dostarcza na swoich stronach bezpłatne narzędzia)
  • Profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny (w przypadku osób fizycznych mogą to być również szczegółowe dane wcześniejszych rozliczeń)
  • Czas poświęcony na przygotowanie dokumentacji

JPK_VAT przesyła przedsiębiorstwo lub upoważniony do tego pełnomocnik. W przypadku, gdy decydujemy się na korzystanie z usług kancelarii rachunkowej przy rozliczeniach, to  ona przejmuje na siebie ciężar prawidłowego sporządzenia, autoryzowania i wysłania pliku. Potrzebne będzie jedynie złożenie odpowiedniego pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Do czego przyda się JPK_VAT?

Comiesięczne rozliczenia JPK_VAT to instrument podatkowy, który pozwala na sprawniejsze przeprowadzenie kontroli skarbowej. Pozwala szybko wychwycić nieprawidłowości i potwierdzić prawidłowe rozliczenia. Weryfikacja danych z  Jednolitego Pliku Kontrolnego ma działać odstraszająco wobec prób wyłudzenia lub uniknięcia podatku.

Szybsze kontrole mają w założeniu być mniej uciążliwe dla przedsiębiorców.  Pozyskiwane co miesiąc dane mogą posłużyć również lepszej analizie działalności firmy. Biuro rachunkowe może pomóc w rzetelnym generowaniu i terminowym przesyłaniu JPK_VAT, dając tym samym spokój podczas kontroli skarbowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *